top of page

Dani barokne muzike

Novi Sad 2022

predstavlja

bando-Surunyo.jpeg

Portugalska renesansna muzika

O Bando de 
Surunyo

Gde:Crkva Svete Elizabete
ul. Ćirila i Metodija 11, Telep
 

Kada:
2. oktobra 2022.

u 20:00 časova

Ulaz:
300 rsd

O Bando de Surunyo  je ansambl koji se specijalizovao za interpretaciju muzike XVI i XVII veka. Njegovo ime potiče iz portugalsko-španske tradicionalne narodne pesme koja se bavi crnačkim motivima igre i mimike XVI veka i znači jato čvoraka.

 

Osnovu ansambla čini vokalni oktet (SSAT/SATB) i baso-kontinuo instrumenti. Ansambl se proširuje ili redukuje u ovisnosti od programa koji je na repertoaru i koji se izvodi. Njihove interpretacije uključuju i scensku komponenti, koja podrazumeva  učešće i dva ili više plesača, čija se igra zasniva na baroknom plesu i gestovima. 

 

Delovanje ansambla O Bando do Surunyo je multidisciplinarni projekat koji se zasniva na  interpretaciji i istraživanju, kao i širenju iberijske muzike XVI i XVII veka. Ansambl redovno predstavlja dela i na moderan način, posebno kada se radi o neobjavljenom repertoaru portugalskih izvora. Projekat otkriva muziku evropske renesanse i baroka, u svoj njenoj mnogostranosti, eklekticizmu, maštovitosti, pristupajući joj pre njenih okvirnih vremenskih granica, istovremeno ih pomerajući dalje u budućnost. 

bottom of page